Motta inntil kr 10.000 til instrumenter!

Mangler du instrumenter i din musikkforening? Er antall aktive medlemmer høyere enn antall instrumenter? Nå er det mulighet for alle lokallag av MakeMusic å søke om penger til instrumentkjøp og/eller instrumentleie innen 1. november 2012. Gode søknader får inntil 10.000,- i støtte fra MakeMusic! Potten er på NOK 50.000,- så flere foreninger kan få støtte. Hver forening kan bare sende én søknad, men den kan inneholde søknad om midler til flere instrumenter!

Hvem kan søke:

 • Alle lokale musikkforeninger som er medlem av MakeMusic før 1. november

Hva kan få støtte?

 • Innkjøp eller leie av instrumenter til medlemmer av foreningen
 • Instrumenter til bruk i foreningens aktiviteter

Hva kan ikke få støtte?

 • Alt annet enn instrumenter
 • Reservelager av instrumenter, dersom ikke spesielt behov
 • Instrumenter til bruk utenfor foreningens aktiviteter

Hvor mye støtte kan jeg få?

 • Inntil NOK 10.000,-

Hva vil prioriteres?

 • Reelt behov
 • Plan for økt aktivitet i foreningen
 • Instrumenter til utsatte eller vanskeligstilte grupper

Hva må søknaden inneholde?

 • Beskrivelse av foreningens status angående instrumenter (kort)
 • Hvem som er ansvarlig for økonomi og kontroll med instrumenter i foreningen
 • Søknadssum

Hva er søknadsfristen?

 • 1. november 2012

Hvordan sender jeg søknaden?

 • Gå til www.frivilligorg.org og logg deg på
 • Velg medlemsår 2012
 • Velg Søknad og klikk på Lag ny søknad
 • Velg “Støtte til instrumenter” i Tilskuddsordning
 • Skriv inn detaljer for søknaden
 • Velg Legg til dokumenter… for å legge til nye dokumenter – beskrivelse

 

Når får jeg vite om søknaden er innvilget?

 • MakeMusic sender ut informasjon til alle lokallag om hvem som har fått innvilget sine søknader og hvor mye som er innvilget innen 15. november 2012.

Når får vi innvilgede penger utbetalt?

 • Innen 20. november 2012

Bildegallerier

Kontakt oss

MakeMusic
Høyvangvegen 90
2322 Ridabu

Telefon: 900 82 586 

  Følg oss på YouTube
  Følg oss på Facebook
  Følg oss på Twitter