Motta inntil kr 30.000 til lokalt prosjekt i år!

Har du en ide om hvordan du kan stimulere aktiviteten i din musikkforening? Nå er det mulighet for alle lokallag av MakeMusic å søke om penger til prosjekter innen 1. november 2012. Gode prosjekter får inntil 30.000,- i støtte fra MakeMusic! Potten er på NOK 150.000,- så flere foreninger kan få støtte. Og dersom du har gode ideer, ikke nøl med å sende inn flere søknader!

Hvem kan søke:

 • Alle lokale musikkforeninger som er medlem av MakeMusic pr 1. november 2012

Hva kan få støtte?

 • Prosjekter som bidrar til økt musikkliv/motivasjon/musikkglede i foreningen
 • Prosjekter som bidrar til økt rekruttering til foreningen av varig verdi

Hva kan ikke få støtte?

 • Driftskostnader
 • Instrumenter (dette kan det søkes om på annen ordning)

Hvor mye støtte kan jeg få?

 • Inntil NOK 30.000,- pr prosjekt

Hva vil prioriteres?

 • Nytenking og kreativitet
 • Godt forhold mellom kostnad og nytteverdi
 • Verdi for andre MakeMusic lokallag (f.eks. gjenbruk av ideer og metoder)

Er det andre kriterier for prosjektet?

 • Prosjektet må være gjennomført før 1. juli 2013

Hva må søknaden inneholde?

 • Ide og tanke (kort)
 • Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet
 • Beskrivelse av bakgrunn, innhold og formål med prosjekter
 • Framdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Søknadssum

Hva er søknadsfristen?

 • 1. november 2012

Hvordan sender jeg søknaden?
Søknad og rapportering/dokumentering av gjennomført prosjekt skal gjøres i Asyff.

 • Gå til www.frivilligorg.org og logg deg på
 • Velg medlemsår 2012
 • Velg Søknad og klikk på Lag ny søknad.
 • Velg “Prosjekttilskudd” i Tilskuddsordning
 • Skriv inn detaljer for søknaden
 • Velg Legg til dokumenter… for å legge til nye dokumenter – beskrivelse, budsjett osv.

Når får jeg vite om søknaden er innvilget?

 • MakeMusic sender ut informasjon til alle lokallag om hvem som har fått innvilget sine søknader og hvor mye som er innvilget innen 15. november 2012.

Når får vi innvilgede penger utbetalt?

 • Innen 20. november 2012

Bildegallerier

Kontakt oss

MakeMusic
Høyvangvegen 90
2322 Ridabu

Telefon: 900 82 586 

  Følg oss på YouTube
  Følg oss på Facebook
  Følg oss på Twitter