Frifond Kompetanse og Aktivitet 2016 - 2017

Støtteordningen Frifond kompetanse og aktivitet ble innført som en toårig prøveordning. Styret i Norsk musikkråd har vedtatt å videreføre Frifond kompetanse og aktivitet for to nye år. NMR har i de nye retningslinjene tatt hensyn til innspillene som har kommet inn i høringsrunden de hadde før jul.

Søknadsfristen er 1.februar 2016, og det er mulig å søke om støtte fra denne tilskuddsordningen på beløp fra 25.000 til 150.000 kroner. Ordningen er tiltenkt kompetansehevende tiltak i lokallaget som ikke kan gjennomføres innenfor ordinært driftsbudsjett. Mer informasjon står i retningslinjene for ordningen. 

Alle lokallag som ønsker å søke om denne støtteordningen kan fylle ut søknadsskjemaet som ligger vedlagt.

VedleggStørrelse
Microsoft Office document icon Søknadsskjema40.5 KB
PDF icon Retningslinjer424.73 KB

Bildegallerier

Kontakt oss

MakeMusic
Høyvangvegen 90
2322 Ridabu

Telefon: 900 82 586 

  Følg oss på YouTube
  Følg oss på Facebook
  Følg oss på Twitter