Frifond kompetanse og aktivitet

Nå kan du søke tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Denne støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Frist for å søke er 15. februar 2018.

Lokallag som får Frifond-tilskudd gjennom en nasjonal organisasjon kan også søke- så lenge lokallaget ikke har fått Frifond organisasjontilskudd til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

Her finner du retningslinjer for ordningen, og søknadsskjema som sendes direkte til Norsk Musikkråd. Sett deg godt inn i retningslinjer og søknadskrav.

Bildegallerier

Kontakt oss

MakeMusic
Høyvangvegen 90
2322 Ridabu

Telefon: 900 82 586 

  Følg oss på YouTube
  Følg oss på Facebook
  Følg oss på Twitter