Hvordan blir vi medlem?

MakeMusic er en nasjonal musikkorganisasjon med mange lokallag rundt om i Norge. Det å bli et MakeMusic Lokallag gir mange fordeler

 • Tilgang til årlig fast driftsstøtte gjennom MakeMusic sentralorganisasjon
 • Hjelp til å søke og motta annen støtte
 • Erfaringsutveklsling, konserter, seminarer, opplæring og tilgang til ressurser i MakeMusic-nettverket

Det kan med fordel etableres flere lokallag på hvert sted. Finn ut hvilke musikkgrupper som danne egne MakeMusic-lokallag der du bor.

For å bli et MakeMusic Lokallag, gjør følgende:

 • Les mønstervedtekene for lokallag, som kreves implementert for at gruppa skal bli en del av MakeMusic
 • Finn et navn til lokallaget. Navnet trenger ikke inneholde «MakeMusic», man kan godt også gjøre det.
 • Velg personer som skal sitte i styret og styreleder
 • Send en epost til   med kopi til   med følgende informasjon:
  • Navn på lokallaget du ønsker å knytte som medlem til MakeMusic
  • Post- og besøksadresse til lokallaget
  • Hvem som sitter i styret (navn, adresse, telefon og epost)
  • Hvem som er leder ((navn, adresse, telefon og epost)
  • Vedtekter (uansett om disse endres fra mønstervedtektene og ikke)
  • Om du ønsker etableringsstøtte
 • MakeMusic vurderer søknaden(e), og gir svar på epost
 • Lokallaget kan med fordel registreres i Brønnøysund (www.altinn.no)
 • Følg veiledningen du får fra MakeMusic videre!

Bildegallerier

Kontakt oss

MakeMusic
Høyvangvegen 90
2322 Ridabu

Telefon: 900 82 586 

  Følg oss på YouTube
  Følg oss på Facebook
  Følg oss på Twitter