Nyhetsarkiv

Kurs i musikkproduksjon

Helgen 10-12 november arrangerte MakeMusic kurs i musikkproduksjon i Hamar. Det møtte opp rundt 20 deltakere fra forskjellige lokallag rundt om i Norge, deriblant Horten, Sandefjord, Tønsberg og Hamar. Deltakerne fikk en unik mulighet til å lære å lage elektronisk

Les mer »

Meld deg på kurs i Stemmebruk!

Vi arrangerer nye kurs innen sang og stemmebruk i april, denne gangen blir kursene delt i tre forskjellige nivåer; nybegynner, viderekommende og kurs for korledere. Her vil nybegynnerkurset ta for seg det samme som vi hadde i November – et perfekt kurs

Les mer »

Kurs i søknadsskriving

Lørdag 10. februar holdt MakeMusic kurs innen støtteordninger og søknadsskriving. Målet med kurset var at deltakerne skal sitte igjen med hvordan man skriver en god søknad, samt oversikt over hvilke støtteordninger som er relevante for lokallag med musikk og barne-

Les mer »

Nytt medlemssystem

MakeMusic har brukt medlemssystemet Asyff i mange år. Nå har vi endelig tatt i bruk Orginn; et helt nytt medlems- og organisasjonssystem for foreninger. Orginn har et moderne grensesnitt, er plattformuavhengig, og skal dekke foreningenes, lokallagenes og medlemmenes behov. Systemet

Les mer »

Frifond kompetanse og aktivitet

Nå kan du søke tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet. Denne støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre

Les mer »

Kurs i Lydmiks

Helgen 25 og 26 november ble det arrangert kurs i live lydmiks i Oslo for over 50 deltakere. Det ble undervist innen grunnleggende og avansert lydmiks. Innenfor det grunnleggende ble det undervist innenfor mikrofonplassering, høyttalere, miksebord og struktur. Innenfor avansert

Les mer »