Nyhetsarkiv

Frifond kompetanse og aktivitet

Nå kan du søke tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet. Denne støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre

Les mer »

Kurs i Lydmiks

Helgen 25 og 26 november ble det arrangert kurs i live lydmiks i Oslo for over 50 deltakere. Det ble undervist innen grunnleggende og avansert lydmiks. Innenfor det grunnleggende ble det undervist innenfor mikrofonplassering, høyttalere, miksebord og struktur. Innenfor avansert

Les mer »

Kurs i Stemmebruk

Helgen 11 og 12 november deltok 60 deltakere på kurs i stemmebruk hos Poprommet i Oslo. Poprommet er en privat musikkskole som eies og drives av Venke Knutson. Venke, sammen med hennes mange dyktige pedagoger, skreddersydde helgen for kordeltakerne slik

Les mer »

Kurs i pedagogikk

Lørdag 4. november ble det holdt kurs i musikkpedagogikk på Radisson Blu Gardermoen. Kurset ble holdt av Grete Helle Rasmussen, som er en anerkjent pedagog innen musikkfaget og har piano som hovedinstrument. Rasmussen har bidratt til å utvikle flere nye undervisningstilbud

Les mer »

Kurshøsten fortsetter!

Lær deg å lære bort! MakeMusic arrangerer kurs i musikkpedagogikk lørdag 4 november kl. 14.00 på Radisson Blu på Gardermoen. Kurset varer i ca 6 timer og avsluttes rundt kl 20.00. Kurset tar for seg blant annet hvordan man skal lære

Les mer »

Lær deg å bruke stemmen!

MakeMusic arrangerer kurs i stemmebruk lørdag 11. november kl. 09.00. Kurset tar for seg sunn stemmebruk, stemmeanatomi, oppvarming og dens funksjon, samt forskjellige måter å synge på innen pop, jazz og ballader. Kurset er spesielt egnet for kor og solister som

Les mer »

Lydkurs i November

Helga 25 og 26 november arrangerer MakeMusic nok en gang et lydkurs i live miks. Vi har tidligere arrangert to liknende kurs i Hamar som har hatt stor nytteverdi hos lokallagene. Kursene har inspirert yngre til å starte med miksing, og

Les mer »

Gruppeleder for ditt lokallag

MakeMusic fornyer abonnementet med Lynda! Vi minner om at hvert lokallag kan disponere Lynda-brukere til medlemmene sine ved å distribuere brukere som Gruppeledere.  Med Lynda kan du lære alt innenfor software, kreativitet og business, der i blandt musikksoftware, studio og produksjon. Lynda

Les mer »