Fokus på aktiviteter for de yngste

På seminaret ble det tatt opp hvor flinke vi har vært med å fremme aktivitet for barn og ungdom. Masse gode innslag med bandet fra Sørlandet, koret fra SeaSound Choir og arrangement fra Grenland Musikk. Etter dette, ble det da vist en videosnutt fra Barnekoret Stord. Det ble videre tatt opp hvor viktig det er å fokusere på de minste, for å sikre en trygg og god oppvekst med musikk og glede som en viktig faktor ved dette.

https://youtu.be/o91wYRlgFTw  (Lenke til videoen som ble vist)

Styret sentralt har også vedtatt en endring i retningslinjene for fordeling av driftsmidler fra Norsk Musikkråd. Det er endret mulighet for søknad om etableringsstøtte fra 3 000 til 10 000kr. Dette håper vi kan motivere til å danne lokallag med de yngste i fokus.

Bilder som følger med fra barnekoret i MakeMusic Tønsberg og Barnekoret Stord.


Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!