Frifond Kompetanse og Aktivitet 2016 – 2017

Støtteordningen Frifond kompetanse og aktivitet ble innført som en toårig prøveordning. Styret i Norsk musikkråd har vedtatt å videreføre Frifond kompetanse og aktivitet for to nye år. NMR har i de nye retningslinjene tatt hensyn til innspillene som har kommet inn i høringsrunden de hadde før jul.

Søknadsfristen er 1.februar 2016, og det er mulig å søke om støtte fra denne tilskuddsordningen på beløp fra 25.000 til 150.000 kroner. Ordningen er tiltenkt kompetansehevende tiltak i lokallaget som ikke kan gjennomføres innenfor ordinært driftsbudsjett. Mer informasjon står i retningslinjene for ordningen. 

Alle lokallag som ønsker å søke om denne støtteordningen kan fylle ut søknadsskjemaet som ligger vedlagt.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler