Frifond Kompetanse og Aktivitet 2017-2018

Norsk Musikkråd viderefører Frifond Kompetanse og Aktivitet nok et år. Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

I år er fristen for å søke om støtte satt til onsdag 15. februar!

Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har fått tilskudd fra Frifond organisasjon har anledning til å søke om støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet. Det er dog en forutsetning at lokallaget ikke har fått Frifond organisasjonstilskudd til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

Prosjekter som innvilges støtte må være avsluttet med innsendt rapport og revidert regnskap til Norsk musikkråd innen 1. desember 2017. Sett deg inn i årets retningslinjer før du sender inn en søknad! 

Retningslinjer, søknadsskjema og informasjon finner du i linken under:
http://www.musikk.no/nmr/tilskudd/frifond1/kunngjoring-fri/

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!