Frifond kompetanse og aktivitet

Nå kan du søke tilskudd fra Frifond kompetanse og aktivitet.

Denne støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Frist for å søke er 15. februar 2018.

Lokallag som får Frifond-tilskudd gjennom en nasjonal organisasjon kan også søke- så lenge lokallaget ikke har fått Frifond organisasjontilskudd til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

Her finner du retningslinjer for ordningen, og søknadsskjema som sendes direkte til Norsk Musikkråd. Sett deg godt inn i retningslinjer og søknadskrav.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!