Frifond Organisasjon deles ut

Støtten Frifond Organisasjon fra Kulturdepartementet ved Norsk Musikkråd er nå klar, og blir utbetalt til lokallag av MakeMusic ganske snart. 

MakeMusic har – helt fra etableringen i 2010 – fokusert på det som Kulturdepartementets i årets tilskuddsbrev understreker, nemlig å redusere forskjeller og å gi alle like muligheter for deltakelse. Departementet skriver videre at de vil bygge videre på, og styrke fellesskapsløsningene i det norske samfunnet, og at mottakere av statlige tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet oppfordres til å delta i et langsiktig og strategisk arbeid for å fremme likestilling og senke tersklene for deltakelse og holde brukerbetalingen nede.

Frifond betales ut til lokallagene i form av driftsstøtte og prosjektstøtte etter egne kommuniserte retningslinjer.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Plattform 12 for musikklærere

God nyhet for alle pedagoger i MakeMusic: Etter siste pedagogikk-kurs med Grethe Helle Rasmussen, inngikk MakeMusic avtale om kulturskole-lisens på Plattform-12.