Frifond organisasjon-tilskudd 2014 er fordelt

MakeMusic er tildelt kr 693 680,- i Frifond organisasjonsmidler som nå er fordelt av styret i henhold til MakeMusic sine retningslinjer som følger:
 

Tilskudd avsatt

Beløp

Administrasjon av ordningen, max 5 % av tilskudd:

Kr 34 684

Driftsstøtte kr 182,74 pr medlem:

Kr 509 653

Oppstartsmidler, kr 3 000 pr nytt lokallag, ingen:

Kr 0

Aktivitets/prosjektstøtte, max 15 % av tilskudd:

Kr 45 000

Avsatt til klagebehandling:

Kr 104 343

Dersom det ikke kommer inn noen klager innen 15 november, vil beløpene bli fordelt i en ny fordelingsrunde.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Andre artikler