Frifond Restart – søk før 1. oktober!

Norsk Musikkråd har nå lansert en “oppstartshjelp” etter korona, for de musikklagene som ønsker det!

Dere søker Norsk Musikkråd direkte, og kan ta utgangspunkt på DENNE SIDEN. For å sakse litt derfra:

Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien. Prosjekter i alle musikklag, ensembler og arrangører hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år kan søke. Det kan søkes om støtte til for eksempel konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter, og mye mer.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og vi behandler søknader fortløpende frem til 1. oktober.

Aktiviteten må gjennomføres innen 31. desember 2021, og rapport på bruk av midlene må sendes innen 15. februar 2022.

Og for å sakse litt fra retningslinjene:

DETTE kan IKKE brukes til å dekke:
– ordinære driftskostnader,
– utstyrsinvesteringer,
– ordinær reise- og turnevirksomhet

Søknadsfristen er 1. oktober 2021.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Andre artikler

Nye sentrale kurs høsten 2021

Med nye retningslinjer og oppmyking av retningslinjer for covid19 satser vi nå for fullt på kursvirksomhet for våre medlemmer. Følg

Smittevern for musikkøvelser

Endelig kan vi spille sammen igjen! Med maks 30 deltakere, og minst to meters avstand mellom hver, kan våre lokallag igjen ha øvelser!