Gjenoppbygging av webben

Gjenoppbygging av nettsider

På grunn av en feil hos vår ISP mistet MakeMusic hele sin webløsning og må bygge opp igjen sine nettsider.

Det er derfor en del artikler som mangler fra 2018 og 2019. Nettsidene fungerer nå som normalt igjen men er ikke komplett enda. Send gjerne en tilbakemelding på post@makemusic.org dersom du mener noe mangler eller burde vært fremstilt annerledes. Vi jobber kontinuerlig med nettsidene de neste månedene.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!