Hvordan kan vi bruke MakeMusic Skole?

Innhold: MakeMusic har utviklet et unikt skolesystem for en-til-en-opplæring innenfor musikk. Systemet gir deg mulighet til å sette i gang din egen musikkskole og skreddersy det. En egen ressursbase online, og et eget opplegg for elevoppfølging, belønning, lærekurve osv. sikrer elevene god kvalitet og riktig nivå på opplæringen. Vi drøfter og utveksler erfaringer for ulike måter å bruke systemet på. For mer informasjon om MakeMusic Skole les HER.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!