Korona og bruk av tilskudd

Det kan oppstå spørsmål rundt hvordan bruken av tilskuddsmidler fungerer i denne koronatiden.

På grunn av restriksjoner på samlinger, så kan det være at midler fra Frifond ikke blir benyttet som planlagt. Lokallagene kan imidlertid beholde sine driftstilskudd for 2019, samt prosjekttilskudd dersom en utsettelse dokumenteres i Orginn.

Norsk Musikkråd skriver følgende på sine nettsider:

I en pressemelding lørdag 14. mars informerte kultur- og likestillingsministeren om at frivillige organisasjoner skal få beholde statlige tilskudd de allerede har mottatt til aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Det gjelder også tilskudd som er vedtatt, men ikke utbetalt. Beslutningen om at organisasjoner beholder statlig tilskudd, gjelder for tilskudd under alle departementer.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!