Kurs i Foreningsdrift

Lørdag 3 november holdt MakeMusic kurs i foreningsdrift og musikkliv for alle lokallagsstyrene under MakeMusic.

Dette var del 2 av et todagers kurs som tok for seg administrasjon, søknadsskriving, aktiviteter og prosjekter i foreningslivet. Målet med kurset var at deltakerne skulle sitte igjen bedre rustet til å håndtere (1) økonomi; budsjettering og prosjektregnskap, (2) søknadsskriving og støtteordninger og (3) rekruttering og motivasjon i lokallaget.

Dette var også en unik mulighet for lokallagene å veksle erfaringer, samt flagge behov overfor sentralleddet og drøfte potensielle sentrale tiltak og arrangementer.

Kursene ble holdt på Radisson Blu på Gardermoen.
Vi takker for godt oppmøte og inspirerende kurs!

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Andre artikler