Foreningsdrift

Kurs i foreningsdrift og musikkliv for alle lokallagsstyrer i MakeMusic.

Tar for seg administrasjon, søknadsskriving, aktiviteter og prosjekter i foreningslivet. Målet med kurset er at deltakerne skal sitte igjen bedre rustet til å håndtere (1) økonomi; budsjettering og prosjektregnskap, (2) søknadsskriving og støtteordninger og (3) rekruttering og motivasjon i lokallaget.

Det er også en unik mulighet for lokallagene å utveksle erfaringer, samt flagge behov overfor sentralleddet og drøfte potensielle sentrale tiltak og arrangementer.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler