Kurs i søknadsskriving

Lørdag 10. februar holdt MakeMusic kurs innen støtteordninger og søknadsskriving. Målet med kurset var at deltakerne skal sitte igjen med hvordan man skriver en god søknad, samt oversikt over hvilke støtteordninger som er relevante for lokallag med musikk og barne- og ungdomsarbeid som fokus.

De mest relevante er Frifond Kompetanse og Aktivitet og Sparebankstiftelsen.  

Frifond Kompetanse og Aktivitet støtter primært prosjekter som tar for seg kompetanseheving, ferdighetutvikling og samarbeid på tvers av lokallag. Eksempler på prosjekter kan være kurs, leie inn pedagoger og midler til arrangementer. Fristen for å søke er 15. februar hvert år.

Sparebankstiftelsen støtter et større spektrum av prosjekter innen musikk og kultur. Her kan alt fra utstyrsinnkjøp, konsertarrangering, innspilling mm. søkes støtte om. Fristen for å søke er 1. februar og 1. september hvert år.

Kurset tok for seg blant annet en kalender over alle støtteordningers frister, hva søknadsbehandlere er ute etter og hva de misliker, hvordan sette opp budsjett og hvordan skrive prosjektbeskrivelse og søkerbeskrivelse. Deretter satte vi av god tid til å diskutere aktiviteter og skrive søknader til Frifond Kompetanse og Aktivitet.

Vi takker for oppmøtet, og håper lokallagene våre sitter igjen med kompetente søknadsskrivere som kommer godt med når lokallaget skal gjennomføre et prosjekt.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!