Lær deg å bruke stemmen!

MakeMusic arrangerer kurs i stemmebruk lørdag 11. november kl. 09.00. Kurset tar for seg sunn stemmebruk, stemmeanatomi, oppvarming og dens funksjon, samt forskjellige måter å synge på innen pop, jazz og ballader. Kurset er spesielt egnet for kor og solister som ønsker å utvikle stemmen og dens potensiale på en sunn måte.

Kurset er lørdag 11. november, 12. november og 25. november. Påmelding er sendt ut til lokallagene.
Vennligst ta kontakt med didrik.handlykken@makemusic.org ved spørsmål rundt kursene.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!