Landsmøte 2016

Tirsdag 12. juni holdt MakeMusic landsmøte for alle styremedlemmer i lokallagene. Dette er kort oppsummert det som ble gjennomgått:

Hovedarrangementene i MakeMusic ble gjennomgått.

Seminarer – vi ønsker å fokusere dette året på unge ildsjeler. Derfor arrangerer vi i oktober et seminar på Gardermoen for alle yngre ildsjeler og styremedlemmer om foreningsdrift og ledelse. Her går vi igjennom hvordan man enkelt og greit kan drifte en forening i MakeMusic, hvilke aktiviteter og mål man kan ha, og hvordan bli økonomisk sterk og uavhengig som en musikkforening. Se etter dette i oktober.

Lydkurs – vi ønsker å gjenta suksessen for de som ikke kunne være med sist gang, og eventuelt arrangere mer avansert kurs innenfor lydteknikk. Dette vil sannsynligvis ta sted enten på Hamar eller i Tønsberg i rundt oktober.

Endring av fordelingsnøkkel – Forslag til etableringsstøtte og fordelingsnøkkel rundt Frifond organisasjon ble enstemmig vedtatt. Tidligere har det kun vært gitt ut en sum per tellende medlem til lokallagene. Dette førte til at de største lokallagene fikk veldig mye, mens de små fikk veldig lite, selv om ikke det nødvendigvis var mer aktivitet i de større. Den nye fordelingsnøkkelen vil jevne litt ut dette.

NY FORDELINGSNØKKEL
«20% av totalt tilskudd skal deles likt på alle lokallagene. Dette er grunnstøtten for hvert lokallag.

10% av totalt tilskudd blir deretter satt av til prosjektstøtte. Dersom det er noe resterende av dette, går det inn i fordelingen per medlem.

Det resterende tilskuddet fordeles basert på gjennomsnittlig NOK per medlem til lokallagene».

Det ble enstemmig vedtatt at landsmøtet skal være hvert fjerde år, da lokallagene og styrene ofte samles ved seminarer, arrangementer og kurs. Neste landsmøte vil da bli holdt i 2020.

Tidligere styre ble enstemmig gjenvalgt.

Styreleder: Olav Kronstad (f 1985)
Styremedlem: Ida van Oord (f 1993)
Styremedlem: Tore Eriksen (f 1982)
Styremedlem: Nathalie Kristoffersen (f 1990)
Styremedlem: Didrik Håndlykken (f 1995)

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!