Landsmøte

MakeMusic inviterer alle styreledere og representanter under MakeMusic til landsmøte tirsdag 12 juni.

Agenda for møtet er:

Registrering, valg av møteleder, referent, signatur
Årsregnskap 2015 og budsjett 2016
Endring av vedtekter
MakeMusics ressurser for medlemmene
Politiattest
Valg av styre

For påmelding, sted og dato, se mail tilsendt styreledere.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!