Lydkurs i November

Helga 25 og 26 november arrangerer MakeMusic nok en gang et lydkurs i live miks. Vi har tidligere arrangert to liknende kurs i Hamar som har hatt stor nytteverdi hos lokallagene. Kursene har inspirert yngre til å starte med miksing, og eldre har fått ny kunnskap som løfter kvaliteten på miksen. Dette ønsker vi å gjenta i november.

Nytt i år blir at lørdagen blir satt fokus på grunnleggende teori og praksis, mens søndagen blir fokusert på mer avanserte teknikker. Kurslokasjon kommer.

Påmelding blir sendt ut til lokallagene, hvis du likevel ikke har fått påmelding, vennligst send mail til:
didrik.handlykken@makemusic.org – for påmelding.

Alle påmeldte vil få informasjon i god tid før kurset tilsendt på mail.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!