Lydteknikk og lydmiks – MakeMusic Kurs Del 2

Helgen 22. til 23. oktober blir det igjen holdt kurs for medlemmene i MakeMusic. Dette blir en lærerik helg der kursholder tar for seg det grunnleggende innenfor lydteknisk, utstyr, hvordan lage gode mikser, hva som skal prioriteres og hva man bør gjøre under et arrangement. Kurset blir holdt i Hamar, der vi stiller opp med god mat og bevertning. Deltakerne sover over på et flott hotell i Hamar Sentrum.

MakeMusic er økonomisk og administrativt ansvarlig for kurset.

De påmeldte vil bli sendt nærmere informasjon om adresser og agenda.

Kurset blir holdt i perioden
22/09/16 – 23/09/16

Vi gleder oss til en lærerik helg med et interessant kurs og lærevillige deltakere.

Vel møtt!

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!