MakeMusic er blitt medlem av Musikkens Studieforbund

Som medlem av Musikkens Studieforbund kan vi nå få ytterligere støtte til opplæring, øving og kurs, både i sentralleddet og i lokallagene.

Musikkens Studieforbund er Norges største studieforbund – og fordeler tilskudd til kurs etter “Lov om voksenopplæring”. Alle deltakende fra 14 års alder og oppover vil telle i grunnlaget for tildelingen av midler. Forbundet gir – i følge deres egen nettside – også råd og veiledning til alle lokale lag – band, kor, orkestre, klubber og grupper osv. – som driver organisert opplæring på sitt felt og innen sin sjanger.

Informasjon om hvordan dette vil fungere i MakeMusic gis til alle våre lokallag.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler