MakeMusic Seminar 2016

MakeMusic inviterer lokallagenes styreledere, styremedlemmer og ildsjeler til seminar om foreningsdrift og aktivitet. Seminaret er på Radisson Blu på Gardermoen, slik vi hadde ifjor. Styrelederne har fått tilsendt informasjon og agenda om dagen, og påmelding skjer via styrelederne. 

Vi sees på Gardermoen lørdag 19. november!

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!