MakeMusic Seminar

14 mars 2015 ble det arrangert et seminar for lokallagene og sentralleddet i MakeMusic, med mål om å knytte et tettere bånd mellom de to. 

Ønsket var også å avklare behov og redgjøre for hvordan disse behovene kan bli dekt, samt presentere de ulike lokallagene. Årskalenderen ble gjennomgått og de nye programsatsingene våre; TechSoup og Lynda.com, ble presentert.

Dagen var veldig interessant for både deltakere og foredragsholdere. Vi gleder oss til framtiden og hvordan vi tar i bruk Lynda og TechSoup!

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!