Musikk-pedagogikk

Kurset gir deg innsikt i læringsprosesser og metoder for ulike aldersgrupper

For deg som underviser, eller har lyst til å undervise andre i et instrument eller i sang, eller føler du trenger mer kunnskap eller inspirasjon rundt det å lære bort (pedagogikk). Kurset tar opp hvordan hjernen lærer, forskjellige aldersgrupper og hvordan lære dem best mulig, forskjellige læringsmetoder. De 5 nøkkelkompetanser. Undervisningsrepertoar og hvordan systematisere det etc.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Frifond Organisasjon deles ut

Støtten Frifond Organisasjon fra Kulturdepartementet ved Norsk Musikkråd er nå klar, og blir utbetalt til lokallag av MakeMusic ganske snart. 

Plattform 12 for musikklærere

God nyhet for alle pedagoger i MakeMusic: Etter siste pedagogikk-kurs med Grethe Helle Rasmussen, inngikk MakeMusic avtale om kulturskole-lisens på Plattform-12.