Kurs innen musikk-pedagogikk

Kurset gir deg innsikt i læringsprosesser og metoder for ulike aldersgrupper

For deg som underviser, eller har lyst til å undervise andre i et instrument eller i sang, eller føler du trenger mer kunnskap eller inspirasjon rundt det å lære bort (pedagogikk). Kurset tar opp hvordan hjernen lærer, forskjellige aldersgrupper og hvordan lære dem best mulig, forskjellige læringsmetoder. De 5 nøkkelkompetanser. Undervisningsrepertoar og hvordan systematisere det etc.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler