Norsk kulturråds støtte til innspillinger

Følgende er sakset fra Norsk kulturråd – Innspillinger:

Formål

Kulturrådet prioriterer å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Hva kan få støtte?

Midler til innspilling er derfor begrenset til fire bestemte områder:

 • innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge
 • innspillingsprosjekter for barn og unge
 • innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
 • innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge.

Krav til søknaden:

 • utfylt søknadsskjema
 • prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med utgivelsen
 • informasjon om hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
 • informasjon om avtale med plateselskap, eventuelt intensjonsavtale
 • plan for markedsføring og distribusjon
 • plateselskapets utgivelsesprofil
 • framtidsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett og finansieringsplan for prosjektet med spesifisert søknadssum

 

Søknadsfrister for ordningen er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember

 

Søknader om tilskudd til innspillinger vurderes av faglig utvalg for musikk.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!