Nye kurs i MakeMusic

MakeMusic kan tilby flere typer kurs utover høsten 2013, og ønsker å kartlegge interessene for disse i lokallagene. Antall påmeldte til de enkelte kursene avgjør hvor kursene avholdes, om det holdes kun for ett lokallag i deres hjemby, eller at vi samler flere lokallag og holder kurset på et passende sted for deltakerne.

Det blir servering av kaffe, mat og drikke på alle kurs. Transport til og fra kurssted, samt eventuelle overnattinger må besørges av kursdeltakerne.

Påmelding: Vi ønsker i første omgang å vite antall som ønsker å delta på de enkelte kursene. Dette er ikke absolutt bindende, men det er veiledende for oss for hvilke kurs vi kommer til å arrangere. Endelig påmelding kommer da senere. Se lenke til forhåndsregistrering nederst på siden. Vi satser på å holde kursene før nyttår 2013/14.

NB: Kursene er i svært stor grad sponset av MakeMusic, og egenandelen er symbolsk.

KURS 1: Ledelse av samspill i liten gruppe

 • Kurset passer for deg som administrerer og leder et mindre band eller samspillgruppe, og som ønsker input og opplæring i gode og effektive måter å administrere og gjennomføre samspill og fremførelser på. Delta gjerne sammen med potensielle ledere og medhjelpere!
 • Varighet: 16 timer over 2 dager
 • Pris: Egenandel NOK 250,- pr deltaker
 • Grunnforutsetninger. Deltagere må kunne spille et instrument ut fra enkle noteblad
 • Hovedmål
  – Øke kompetansen rundt organisering av samspill hos gruppeansvarlig
  – Øke mestringsevnen rundt øving og musikkformidling til publikum
 • Delmål
  – Gjennomgang av orkesterlederens forberedelser til øvelser og konserter
  – Gjennomgang av musikerens forberedelser til øvelser og konserter
  – Fysisk oppsett og rutiner rundt noter og direksjon
  – Øveteknikk og progresjon, bygge mestring i en gruppe
  – Vurdering av orkesterspill
  – Fremføring av orkesterspill
 • Registrering av forhåndsinteresse: Se nederst på siden

KURS 2: Ledelse av sang i liten gruppe

 • Kurset passer for deg som administrerer og leder et mindre kor, og som ønsker input og opplæring i gode og effektive måter å administrere og gjennomføre øvinger og fremførelser på. Delta gjerne sammen med potensielle ledere og medhjelpere!
 • Varighet: 16 timer over 2 dager
 • Pris: Egenandel NOK 250,- pr deltaker
 • Grunnforutsetninger. Deltagere må synge rent og være interessert i å lære seg noter
 • Hovedmål
  – Øke kompetansen rundt organisering av korsang hos gruppeansvarlig
  – Øke mestringsevnen rundt øving og sangformidling til publikum
 • Delmål
  – Gjennomgang av korlederens forberedelser til øvelser og konserter
  – Gjennomgang av sangernes forberedelser til øvelser og konserter
  – Fysisk oppsett og rutiner rundt noter og direksjon
  – Øveteknikk og progresjon, bygge mestring i en gruppe
  – Vurdering av korsang
  – Fremføring av korsang
 • Registrering av forhåndsinteresse: Se nederst på siden

KURS 3: Låtskriving

 • Kurset passer for deg som ønsker å lage egne melodier, enten til dine egne eller andres sanger
 • Varighet: 16 timer over 2 dager
 • Pris: Egenandel NOK 250,- pr deltaker
 • Grunnforutsetninger: Deltagere må kunne spille et instrument ut fra enkle noteblad
 • Hovedmål:
  – Deltager settes i stand til å lage egne melodier og å sette på akkorder på dem
 • Delmål:
  – Forberedelse til kreativ modus
  – Inspirasjonsteknikk
  – Kontekst
  – Sjangere
  – Anerkjente og utprøvde former og melodier
  – Teknikk for notasjon via bruk av midi, lydopptaksutstyr, direkte inntasting osv.
  – Håndtering av råmateriale
  – Publisering av melodier
 • Registrering av forhåndsinteresse: Se nederst på siden

 KURS 4: Sibelius Nybegynner

 • Kurset passer for deg som ønsker å lage og skrive noter, arrangere for kor eller orkester, eller lage egne melodier, men mangler kjennskap til et effektivt verktøy for dette
 • Varighet: 16 timer over 2 dager
 • Pris: Egenandel NOK 250,- pr deltaker
 • Grunnforutsetninger: Ingen
 • Hovedmål:
  – Utarbeide notedokumenter på et grunnleggende nivå
 • Delmål:
  – Hvilke muligheter har man i Sibelius (overordnet)
  – Opplæring i bruk av det interne hjelpesystemet
  – Bli kjent på www.sibelius.no
  – Innføring i diverse forum rundt bruk av Sibelius (internasjonalt)
  – Dokumentadministrasjon i Sibelius
  – Hvordan utnytter maler
  – Oppsettelse av et grunndokument som utgangpunkt for videre notearbeid med      utgangpunkt i maler
  – Gjenbruk og kopiering av elementer
  – Opplæring i hvordan med legger inn og utnytter grunnleggende faglige elementer i  notedokumentene. Eksempel: Enkeltnoter, takter, tonearter, hastighetangivelses, teksting,  lyrics, layers, instrumentering osv.
  – Enkel oppbygging og tilpasning av partiturer
 • Registrering av forhåndsinteresse: Se nederst på siden

KURS 5: Sibelius Viderekommen

 • Kurset passer for deg som skriver noter eller arrangerer for kor eller orkester, og har gjennom ført opplæring i Sibelius Nybegynner, men ønsker å bli effektiv i programmet
 • Varighet: 16 timer over 2 dager
 • Pris: Egenandel NOK 250,- pr deltaker
 • Grunnforutsetninger: Gjennomført kurset «Sibelius Nybegynner». Kjenner grunnleggende innhold i et partitur
 • Hovedmål
  – Oppsett av Sibelius med egne valg, maler og arkiveringsstruktur
  – Effektiv bruk av Sibelius
  – Layout og formatering av utskrifter
 • Delmål:
  – Alternative innmatingsmetoder (via for eksempel midi, lyd, manuell input, maler)
  – Lydhåndtering og avspilling
  – Makroer, egendefinerte tastevalg
  – Oppsett og utarbeidelse av arkivteknikk
  – Bruk av MIDI og tilkobling av midi Keyboard
  – Avspilling fra egenvalgte lydbiblioteker
  – Muligheter rundt avansert layout og utskrifter til «trykk»
  – Systematisk gjennomgang av funksjoner knyttet til fagelementer (notetyper, dynamikk,  direktiver, fonter, grafiske elementer osv.)
  – Avansert oppbygging og tilpasning av partiturer
 • Registrering av forhåndsinteresse: Se nederst på siden

KURS 6: Arrangering for mindre band

 • Kurset passer for deg som ønsker å arrangere musikk for et mindre band eller samspillgruppe, og som har gjennomført kurset «Sibelius Nybegynner»
 • Varighet: 8 timer over 1 dag
 • Pris: Egenandel NOK 250,- pr deltaker
 • Grunnforutsetninger: Gjennomført kurset «Sibelius Nybegynner»
 • Hovedmål:
  – Sette på akkorder på melodier og arrangere for rytmegruppe. Kurset vil også gi informasjon om grunnleggende prinsipper rundt håndtering av strykeinstrumenter og blåseinstrumenter
 • Delmål:
  – Klargjøring av mal for notering av arrangementet (Sibelius)
  – Grunnleggende regler rundt Groove, forløp, oppbygning av et arrangement
  – Basslinjen
  – Akkorder
  – Grunnleggende stiler rundt trommer og perkusjon
  – Plassering av instrumenter i forhold til hverandre
  – Grunnleggende forberedende tenkning i forhold til utvidet besetning (strykere og blåsere)
 • Registrering av forhåndsinteresse: Se nederst på siden

KURS 7: Arrangering for større band og besetninger

 • Kurset passer for deg som ønsker å arrangere musikk for et større band eller samspillgruppe, og som har gjennomført kurset «Sibelius Nybegynner»
 • Varighet: 16 timer over 2 dager
 • Pris: Egenandel NOK 250,- pr deltaker
 • Grunnforutsetninger: Gjennomført kurset «Sibelius Nybegynner» og «Arrangering for mindre band»
 • Hovedmål:
  – Arrangere musikk for korps, storband og utvidet storband på et grunnleggende nivå
 • Delmål:
  – Innføring i musikalsk «virkningsteknologi»
  – Klargjøring av mal for notering av arrangementet (Sibelius)
  – Helhetstenkning rundt hvordan man kan forme opplevelse av spill fra et større orkester
  – Regler rundt Groove, forløp, oppbygning av arrangementer
  – Plassering av instrumenter
  – Lufting og Fills
  – Blokking
  – Formgiving, Bridge og Coda
  – Viderekommen tenkning rundt dynamikk og opplæring i hvordan det bør noteres inn i  partituret
  – Hvordan administrere eget verk i forhold til orkesteret som skal fremføre

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!