Nytt medlemssystem

MakeMusic har brukt medlemssystemet Asyff i mange år. Nå har vi endelig tatt i bruk Orginn; et helt nytt medlems- og organisasjonssystem for foreninger.

Orginn har et moderne grensesnitt, er plattformuavhengig, og skal dekke foreningenes, lokallagenes og medlemmenes behov. Systemet skal dekke myndighetenes krav til dokumentasjon for sentralledd og lokalledd for foreninger som får tilskudd. Orginn lages i samarbeid med flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner.

Systemet er tatt i bruk, men er fortsatt i utvikling i samarbeid med brukerne. 

Vi gleder oss til tiden fremover med nye og smarte løsninger i Orginn!

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler