Seminar om foreningsdrift og aktivitet

Lørdag 19 november samlet det seg ivrige styremedlemmer fra MakeMusics lokallag for et motiverende og informativt seminar. Temaet i år var foreningsdrift og aktivitet, der fokuset lå i å inspirere hverandre til hvilke aktiviteter og mål man kan sette seg i en musikkforening. Deltakerne fikk god innsikt i hva de andre lokallagene gjør, deres suksessfaktorer og problemstillinger, samtidig som de fikk knyttet sterkere bånd til sentralleddet. 

Vi opplever at slike seminar gir resultater med økt aktivitet i lokallagene. Blant annet har flere lokallag gått over til å bruke Instagram for å møte medlemmene der de er, noe vi er begeistret over. 

Takk for oppmøtet for denne gangen, og vi sees i februar der vi setter igang en ny runde med søknadsskriving! 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!