Smittevern for musikkøvelser

Endelig kan vi spille sammen igjen! Med maks 30 deltakere, og minst to meters avstand mellom hver, kan våre lokallag igjen ha øvelser!

Norsk Musikkråd har utarbeidet en veileder for øvelser og samspill som ble godkjent av myndighetene onsdag 22. april!. Med maks 50 deltakere, og minst to meters avstand mellom hver, kan våre lokallag igjen få samles! Korona har vært en utfordring for oss, men dersom alle følger veilederen er det igjen tid for å skape musikk sammen.

Det er utarbeidet en veileder og en plakat. Deltakere på musikkøvelser må gjøre seg kjent med smittemåte og symptomer slik det står beskrevet på Folkehelseinstituttets websider. Klikk på forsiden nedenfor for å laste ned hele veilederen (PDF 1,6MB), og høyre bilde for å laste ned plakaten.


Hovedpunkter

Klikk på bildene over for å laste ned enten hele veiledningen eller en plakat som kan brukes der dere har øvelse. Flere plakater kan lastes ned på Norsk Musikkråds websider. Der kan vi bl.a. også lese følgende 5 hovedting fra veilederen:

 • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 • God hygiene
 • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
 • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko. Den som er ansvarlig tilrettelegger av musikkøvelser har et særskilt ansvar for å informere. Det anbefales at veilederen sendes til alle utøvere som skal delta, og at plakaten skrives ut og henges opp på et synlig sted i lokalet.

OPPDATERING FRA 04.06
Veilederen blir oppdatert i henhold til myndighetenes retningslinjer fortløpende.
04.06.2020 ble følgende punkter tilført veilederen:

 • Anbefaling om tid mellom bytte av blåseinstrumenter som blir delt mellom flere personer
 • Referanse til Folkehelseinstituttets anbefaling for rengjøring av ulike type flater.
 • Anbefaling om tid mellom bytte av blåseinstrumenter som blir delt mellom flere personer.
 • Supplerende forklaring til tabell over anbefalt minste romstørrelser.
 • Satt inn referanse til Smittevernveileder for konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet.
 • For anbefaling om minste romstørrelser er det presisert at øvingsrom mindre enn 25 m2 er kravet at det. skal være mulig å kunne holde minimum 1 meters avstand mellom hver person.
 • Fra 15. juni kan det gjennomføres arrangementer med inntil 200 personer.
 • Anbefaling om å loggføre plassering av utøvere under øvelsen, med hensyn til eventuell senere smittesporing.
 • Nytt punkt om barne- og ungdomsaktivitet til og med 20 år om unntak fra avstandsbestemmelse etter visse vilkår samt sommeraktiviteter og samlinger med overnatting for barn og unge

Sett deg inn i veilederen, og fortsett med å sørge for å holde deg oppdatert på gjeldende retningslinjer.
Klikk deg inn på Norsk Musikkråds websider for å få den nyeste informasjonen til enhver tid.

Les her for spørsmål og svar rundt veilederen!

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler