Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!

Dette søker dere som lokallag direkte fra Norsk Musikkråd, og ikke fra oss i sentralleddet i MakeMusic. Sjekk ut Norsk Musikkråds egen webside her, der også retningslinjene for støtteordningen står beskrevet:

Tilskuddsordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter og/eller initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtsopplæring vil bli prioritert.

Denne utlysningen gjelder for aktiviteter og prosjekter som skal gjennomføres til og med mai 2024. Søknadsfristen er utvidet til 26. februar 2024 kl 1200. Søknader leveres her!

For tiltak som dere tenker å gjennomføre fra juni 2024 til og med mai 2025, så kommer det en ny utlysning på denne.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler