Subsidiert individuell opplæring

For å gi mindre lokallag en mulighet til å komme skikkelig i gang, ønsker MakeMusic å sponse individuell undervisning

Det er flere små lokallag som mangler musikalske ressurser, både til oppstart og drift av musikkgrupper/band/kor/orkester, og til individuell undervisning i et instrument eller i sang. Vi kjører jevnlig sentrale kurs i disse tingene, men det blir ofte for lite til å få i gang musikalsk virksomhet.

MakeMusic tilbyr derfor undervisning og oppfølging av både individuell sang- eller instrumentopplæring, og/eller til oppstart og drift av ulike musikkgrupper. Der det er stor avstand mellom instruktør og lokallag, vil dette kunne gjøres online via Zoom el.l. Tilbudet er ment til å senke terskelen for å sette i gang, og er behovsprøvd, dvs. at lokallaget må mangle de ressursene som etterspørres, samt vise tilstrekkelig interesse og vilje til en innsats over tid. For individuell undervisning legges det opp til minst en undervisningsøkt i uka, på minst en halv time. For annen opplæring blir vi enige om hvor ofte denne skal gjennomføres. MakeMusic betaler instruktøren, og fullfinansierer det første året, slik at man kommer i gang uten å tenke på økonomien.

Hvordan søker du?

Dersom du eller en i lokallaget har behov for opplæring i oppstart og drift av musikkgrupper/band/kor/orkester, eller til individuell undervisning i et instrument eller i sang, gjør følgende:

  1. Send en epost om dette behovet til post@makemusic.org.
  2. Vi vurderer behovet, og vil eventuelt prøve å finne en egnet instruktør, og etablere kontakt mellom instruktøren og den som skal motta opplæringen. Vi blir enige om hvordan undervisningen skal foregå (fysisk eller online), hvor ofte den skal foregå, samt hvor lenge av gangen.
  3. Vi inngår en avtale med instruktøren, som starter opplæringen
  4. Vi har en løpende evaluering av opplegget. Hvis det er vellykket, tar vi en evaluering etter ett år, og lager en plan sammen for hvorledes det kan føres og finansieres videre.

Har du lyst til å bli instruktør?

Dersom du har kompetanse innen de områdene som er nevnt over, som MakeMusic ønsker å tilby subsidiert støtte til, så gi beskjed til Halvor Bekkevold på post@makemusic.org. Du får da betaling for den tiden du bruker på dette, og gir samtidig et verdifullt bidrag til at andre kommer seg i gang med viktig musikalsk aktivitet. Din innsats kan være avgjørende for at det begynner å «blomstre» musikalsk på steder som i utgangspunktet har få ressurser.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler