Tildeling av søknadsmidler

MakeMusic har i sine vedtekter fastsatt at foreningen skal:

  • bidra til aktivitet, vekst og mangfold innen kristen musikk
  • fremme rekruttering og musikkopplæring av barn og unge
  • arbeide for at medlemmene får mulighet til å drive ulike former for musikkformidling

Som et ledd i dette har vi utlyst støttemidler til lokallagene, og fått god respons. Det viser seg å være behov for slik støtte i lokallagene, og de fleste har gjort seg flid med gode søknader som er helt eller delvis innvilget. En god søknad øker sjansen for tildeling, men en må jobbe godt med saken. Detaljer rundt tildelingen og innvilgede beløp kan leses i ASYFF. Styrelederne i de enkelte lokallag har også fått en komplett oversikt over tildelte midler.

Vi håper midlene bidrar til økt aktivitet, vekst, mangfold, rekruttering og motivasjon i de lokallagene som har fått støtte!

Lykke til med å motivere og legge til rette for musikkdeltakelse hos barn og ungdom!

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Andre artikler