Tilskudd fra Frifond Organisasjon 2016

Hvert år får lokallagene under MakeMusic driftsstøtte fra Frifond Organisasjon for at de kan opprettholde et godt tilbud for barn og unge som vil drive med musikk. Nå har støtten for 2016 kommet!

Styret i MakeMusic har behandlet alle søknader til prosjekter. Det ble i år holdt av 10 % av totalt tilskudd til dette. Vi ber om at eventuelle klager rettes til styret for klagebehandling. 
Ellers går resten av det totale tilskuddet til driftsstøtte til alle lagene. Disse vil bli fordelt etter den oppdaterte fordelingsnøkkelen rundt Frifondfordelingen.

Vi håper dette tilskuddet kommer våre lokallag og medlemmer godt til nytte i musikkarbeidet!

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Andre artikler