Lærerikt lederseminar

Over 20 engasjerte ledere fra MakeMusics lokallag delte sine erfaringer, og gjennomgikk søkeprosesser og medlemsfordeler i et vellykket seminar 11. mai.

Hva er støtte til DRIFT og hva er støtte til PROSJEKT? Hvordan ser en typisk søknad ser ut, hvordan er prosessen, samt rent konkret hvordan søker man på disse to? Slike typiske spørsmål rundt Frifond Organisasjon ble gjennomgått sammen. Videre gikk vi gjennom en ekstra rekrutteringsstøtte gjennom samme ordningen, og hvordan disse pengene kan brukes for både å fremme rekruttering og å senke terskelen for alle til å delta.

MakeMusics lokallag er svært aktive, med musikalske aktiviteter, læring og øving opptil flere ganger i uka for ulike grupper innen band, orkester, sang og kor. Vårt nye medlemskap i Musikkens Studieforbund gir både lokallagene og sentralleddet ekstra økonomisk støtte for de som deltar. Generalsekretær i forbundet, Ludvig Claeson, gikk gjennom de effektive og tilpassede mulighetene til å registrere dette på deres websider, og var ellers en inspirator til å videreføre vår “musikkopplæring” til nye generasjoner.

Dagen ble avsluttet med en livlig samtale rundt hvilke tiltak og aktiviteter som inspirerer, både ledere og medlemmer. I dagens samfunn – der “alle” går med musikk på øret, er det – paradoksalt nok – en generell nedgang i interessen av selv å spille, synge eller lage musikk. Derfor skal vi benytte alle de mulighetene vi har i foreningen MakeMusic til å fremme denne interessen.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler