Workshop i søknadskriving

Lørdag 30 januar samlet det seg deltakere fra titals forskjellige MakeMusic lokallag på Radisson Blu Hotel ved Gardermoen for å lære å skrive søknad. Det ble holdt kurs i hvilke relevante støtteordninger som lokallagene kan benytte seg med, samt hvordan en søknad skal se ut. Det ble gått igjennom hva saksbehandlere liker og misliker, og eksempler på søknader som har blitt innvilget støtte.

Etter en god lunsj med påfyll av energi og trivelige samtaler, satte deltakerne i gang med å skrive søknader. Støtteordningene som det ble mest fokus på var Sparebankstiftelsen DNB og Frifond Kompetanse og Aktivitet, da disse har søknadsfrist 1. februar. 

Kurset ble til stor nytte for mange av deltakerne, som nå håper veldig på at søknaden vil generere støtte slik at lokallagene kan tilby sine medlemmer spennende og kompetansehevende aktiviteter innenfor musikk.

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Andre artikler

Søk Frifond Kompetanse & Aktivitet nå!

Søk støtte til komptansehevende tiltak i ditt lokallag direkte fra Norsk Musikkråd innen 25. februar! NB: Dette gjelder kun for tiltak dere gjennomfører FØR 31. mai i år!