MakeMusic har kjøpt inn en del instrumenter og utstyr av høy kvalitet for å leie eller låne ut til lokallag som trenger spesielt godt utstyr til spesifikke konserter eller fremføringer. Utlånet er basert på tillit til at utstyret behandles pent og brukes riktig, og leveres tilbake i den stand det ble utlevert. Det er svært inspirerende å spille på et godt instrument eller bruke utstyr med høy kvalitet. Nå har lokallaget anledning til dette uten å måtte investere flere titalls tusen kroner. Nedenfor er en oversikt over det vi har å låne/leie ut.

Klikk her for å lese vilkårene for lån av utstyr i MakeMusic

Vilkår for lån av utstyr i MakeMusic

Det er lokalforeningen som låner utstyr, ikke enkeltpersoner.
For å låne/leie ta kontakt på post@makemusic.org.
Foreningen som leier, plikter til følgende:


  1. Sørge for at utstyret er reservert til realistisk tid
  2. Sørge for at utstyret blir returnert til forvalter i samme tilstand som ved utlån. Dersom det kommer skade på instrumentet/utstyret ved uforsiktig behandling, kan foreningen bli pålagt ta reparasjonskostnadene. Ved vanlig slitasje, slik som gitarstrenger som ryker eller kabler som blir defekt, kan forvalteren sammen med MakeMusic legge ut for behandling av utstyret. Dette blir forvalterens ansvar.
  3. Foreningen plikter til å betale transportkostnader, dette er kostnadene ved å få utstyret sendt til sin forening, samt å få det sendt tilbake til forvalteren.
  4. Dersom det skulle skje et uhell med utstyr som fører til at utstyret må erstattes, skal styret i fellesskap bestemme hvordan vi løser det. Det er ofte forskjellig fra situasjon til situasjon, men foreningen som leier har i utgangspunktet har fullt ansvar for at lånt utstyr blir levert tilbake til rett tid og i rett tilstand.
  5. Foreningene plikter til å ha en kontaktperson som alltid har kontroll på hvor utstyret befinner seg, hvem som bruker det og hva det blir bruk til. Kontaktpersonen har ansvar for at utstyret befinner seg i et trygt miljø; dette innebærer et miljø som er innbruddsikkert, kondensbehandlet og i romtemperatur.
  6. Kontaktpersonen sammen med foreningen plikter til å opplyse hva utstyret blir brukt til. Dette vil forvalteren ha krav på å vite, ettersom det er forvalteren som
    bestemmer om utstyret er forsvarlig å låne ut.
  7. Arrangementer prioriteres framfor øvelser og innspillinger, men tidlig forhåndsbooket utstyr prioriteres framfor spontane arrangementer. Derfor er det viktig at den som ønsker å låne utstyret booker i god nok tid, slik at det garanteres at logistikken blir gjort på best mulig måte.

Nord Stage 2

Dette er flaggskip-serien som fyller livebandene og studioene med alle lydene man bare kan drømme om å lage.
Les mer …

VOX AC30C2

Denne gitarforsterkeren av Vox komplementerer vår amerikanske Fender Telecaster slik at de sammen lager den legendariske fender-sounden som har vært…
Les mer …