Lokallag som er medlem av MakeMusic får tilbake en stor del av momsen på sine utgifter.


Ordningen er forvaltet av Lotteri- og Stiftelsestilsynet, som hvert år fordeler midler til frivillige organisasjoner etter søknad.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Merverdiavgiftskompensasjon skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Det kreves ikke rapportering for bruken av midlene.

Det er den nasjonale paraplyorganisasjonen som søker på veiene av seg selv og sine lokallag, og MakeMusic søker derfor hvert år for sine lokallag. Pengene kommer inn til sentralleddet som straks fordeler dette ut til lokallagene.

Søknadsfristen for sentralleddet er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember. Les på Lotteri- og Stiftelsestilsynets egne websider om ordningen. Her kan du også lese forskriften og betingelser i sin helhet.