Softwarelisenser

Som frivillig, ikke fortjenestebasert forening, har MakeMusic rettigheter til en rekke sterke rabatter på software fra flere store programvarehus. Eksempler på dette er Microsoft, Adobe, Steinberg og Avid, samt webtjenester fra Google, Amazon og andre. En del av disse er gjengitt i artiklene nedenfor. Disse er tilgjengelig for alle våre medlemmer. 

I tillegg til de avtalene MakeMusic selv har forhandlet frem med ulike leverandører, har vi en fellesavtale gjennom TechSoup, f.eks. på Microsofts Cloud-abonnementer (Office, CoPilot etc.). Du kan se en oversikt over samtlige muligheter på TechSoups egne websider her.

Ta kontakt med oss på post@makemusic.org for å dra nytte av disse avtalene.