MakeMusic Skole

I alle MakeMusics lokallag finner vi ildsjeler som har hatt stor glede av å lære et instrument, men det er ikke alltid like lett å lære bort det man har lært. MakeMusic har derfor utviklet et system som skal gjøre det lettere for ildsjelene å lære bort et instrument eller å synge, til lærevillige medlemmer i lokallagene.

Systemet er satt sammen av 4 ulike moduler

System: Løsninger for planlegging av undervisningene, timeplan for elevene og dokumentasjon av elevenes progresjon.

Motivasjon: Ulike moduler som kan fremme interesse og motivasjon. Den er satt sammen av et belønningssystem for eleven, et skoleregnskap for å kunne gi lærerne en eventuell kompensasjon for tiden, og et inventarsystem for utleie, slik at elever har mulighet til å leie et instrument om de ønsker det.

Statistikk: Behandler data om lærere og elever. Her fører man inn all nødvendig informasjon relatert til lærer og elev, så vil systemet følge med og gi ulike statistiske tall som fravær, gjennomtrekk og økonomi. Dette vil gi mål på hvorvidt skoleprosjektet er suksessfullt.

Kompetanse: Ulike anbefalte læringsløp, pensumlitteratur og læringsteknikker som lærere kan inspireres av.

MakeMusic Skolesystem senker terskelen til læring for barn og unge, øker motivasjonen, læringsutbytte og effektiviteten både hos lærer og elev, samt redusere risikoen for gjennomtrekk og dårlig læringsutbytte.

Har du spørsmål rundt
MakeMusic Skole?