Årsmeldinger

MakeMusic lager hvert år en årsmelding med et kort sammendrag av foreningens virksomhet og økonomi for året. Her har du årsmeldingene fra de siste årene.

2019
2018
2017
2016
2015