Vedtekter


Sett deg inn i 
MakeMusics 
vedtekter

Mønstervedtekter
for lokallag

Sett deg inn i
MakeMusics vedtekter
for lokallag

Retningslinjer -fordeling av
Frifondmidler

Hvordan fordeler vi
våre midler?


Annen informasjon

Årsmeldinger

Her kan du lese våre årsmeldinger fra 2015
frem til i dag!

Økonomisk Støtte

Les om vår ordning for økonomisk støtte 
til våre lokallag!