MakeMusic – kurs, seminarer og skole

MakeMusic arrangerer jevnlig en rekke musikkfaglige kurs, samt seminarer i foreningsdrift, søknadsskriving og annet relevant, for våre medlemmer. Vi har også et egenutviklet skoleopplegg for “en-til-en”-undervisning og “en-til-flere”-undervisning.


Vi ønsker at våre lokallag og medlemmer skal vokse musikalsk. Vi satser på å utnytte den kunnskapen som allerede er i organisasjonen, slik at flest mulig får tak i den, men også å finne og utvikle nye ting som kan berike og motivere det musikalske liv i organisasjonen. Vi sponser derfor de aller fleste av våre kurs med betydelige beløp, slik at egenandelen blir så lav som mulig.

Aktuelle kursområder

 • Sang, individuell stemmebruk
 • Korsang, synge sammen med en eller flere andre
 • Formidling gjennom sang og korsang
 • Instrumentopplæring og øvingsmetoder
 • Musikkproduksjon og opptak
 • Komposisjon, hvordan bygge opp ei låt?
 • Studioarbeid, miksing og etterarbeid
 • Produksjon av elektronisk musikk (EDM)
 • Bandledelse, korledelse, ensambleledelse
 • Pedagogikk, lær å lære bort, instrument, vokal, coaching
 • Livemiksing, lær hvordan man oppnår det beste lydbilde

Aktuelle seminarer

 • Drift av foreningen, hvordan bruke pengene fornuftig, hvordan motivere og inspirere
 • Søknadskriving, få inn penger til nyttige prosjekter

MakeMusic Musikkskole

MakeMusic har utviklet et eget skoleopplegg for en-til-en-undervisning innen flere instrumenter, samt en-til-flere-undervisning for instrumentgrupper der dette er praktisk (f.eks. gitar). Alle lokallag kan sette i gang sin egen musikkskole basert på dette opplegget. En egen ressursbase online, samt eget opplegg for elevoppfølging, belønning, lærerkurve etc. sikrer elevene god kvalitet og riktig nivå på opplæringen.

Les mer om MM Skole, eller klikk på bildet.