Medlemsfordeler

Som medlem i MakeMusic drar du også nytte av alle de fordeler, avtaler og ressurser som vi har forhandlet frem, og bygd opp over flere år. Nedenfor er de medlemsfordelene som er aktive pr i dag. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt ordningene eller tilbudene!