Medlemsfordeler

Som medlem i MakeMusic drar du også nytte av alle de fordeler, avtaler og ressurser som vi har forhandlet frem, og bygd opp over flere år. Nedenfor er de medlemsfordelene som er aktive pr i dag. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt ordningene eller tilbudene!

Kurs og seminarer

Kurs og seminarer MakeMusic arrangerer jevnlig en rekke musikkfaglige kurs, samt seminarer i foreningsdrift, søknadsskriving og annet relevant, for våre medlemmer. Vi har også et

Les mer »

Økonomisk støtte fra MakeMusic

Økonomisk støtte fra MakeMusic Alle lokallag i MakeMusic har rett til å søke om økonomisk støtte, enten til oppstart, drift eller prosjekter, via Frifond Organisasjon.

Les mer »